C C C C A+ A A- X

Съобщение

        Извлечение от Протокол относно резултатите от проведеното събеседване на 04.10.2021 г. за назначаване на съдебен служител на длъжността ” Съдебен архивар”

        Извлечение от Протокол относно резултатите на кандидатите от втори етап на Конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността ” Съдебен архивар”

     Протокол на комисията относно резултатите от проведения изпит на кандидатите за заемане на длъжността "Призовкар" проведен на 17.09.2021 г.

     Окръжен съд - Търговище съобщава на заинтересованите страни, че поради заболяване на вещо лице - съдебен лекар, насрочените граждански и търговски дела с негово участие, ще бъдат отсрочени по преценка на съдията по делото, за което страните ще бъдат уведомени своевременно. 

        Ролята на вещото лице в съдебното производство

        Окръжен съд - Търговище обявява прием на документи за вещи лица съгласно Наредба №2 от 2015 г.

        От началото на тази седмица в Окръжен съд Търговище встъпи в длъжност „Връзки с обществеността“  Десислава Здравкова.

        Протокол на комисията относно резултатите от проведения изпит на кандидатите за заемане на длъжността "Призовкар" проведен на 31.08.2021 г.

        Методика за оценяване на кандидатите допуснати до втори етап на конкурса за заемане на длъжността "Съдебен архивар" в ОС-Търговище

        Днес, 30.08. 2021 г., пред общото събрание на съдиите в ОС – Търговище встъпи в длъжност и положи клетва младши съдия Борис Царчински.

        Протокол на комисията относно резултатите от проведения изпит на кандидатите за заемане на длъжността "Връзки с обществеността" проведен на 28.07.2021 г.

        Извлечение от Протокол относно допускане на кандидатите до втори етап на Конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността ”Призовкар”

        Извлечение от Протокол относно допускане на кандидатите до втори етап на Конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността ”Съдебен архивар”

         Съдия Бонка Янкова  встъпи в длъжност заместник-председател на ОС – Търговище 

         Протокол на комисията относно резултатите от проведения изпит на кандидатите за заемане на длъжността "Връзки с обществеността"

         Електронното връчване и подаване на електронни документи в Окръжен съд - Търговище

         * Извлечение от Протокол относно допускане на кандидатите до втори етап на Конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността ” Връзки с обществеността

* Протокол от общото събрание на Окръжен съд - Търговище, проведено на 11.06.2021 г. относно Модел4
         * Обява за конкурс за заемане на длъжностите ”Съдебен архивар”– 1/една/ щ. бр. и ”Призовкар”–1/една/ щ. бр.
* Заповед АЗ-99/08.06.2021г Правила и мерки за работа в Съдебна палата - Търговище в условията на пандемия
* Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия
         * Обява за конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността ”Връзки с обществеността” – 1 /една/ щатна бройка

Обяви за конкурс за назначаване на съдебни служители на длъжностите ” Връзки с обществеността”, Съдебен архивар” и ”Призовкар”

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация