C C C C A+ A A- X

ОТКРИВА СЕ процедура за подбор на 4 на брой медиатори, към съдебния център по медиация при ОС – Търговище.

Дата на публикуване 29 март 2024 Последна редакция 10 април 2024 Новини Отпечатай

Кандидатите следва да отговарят на следните условия:

  1. Да са дееспособни физически лица;
  2. Да притежават завършено юридическо образование и правоспособност;
  3. Да отговарят на изискванията на чл. 8, ал. 1 от Закона за медиацията: не са осъждани за престъпления от общ характер; завършили са успешно курс на обучение за медиатор; не са лишени от право да упражняват професия или дейност; имат разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, ако са чужди граждани; вписани са в Единния регистър на медиаторите към министъра на правосъдието.

 

Кантдидатите следва да представят следните документи:

заявление по образец;

автобиография;

диплома за завършено юридическо образование и удостоверение за юридическа правоспособност ( освен ако не е било небоходимо, в зависимост от редакцията на отменения ЗУС);

доказателства за трудовия стаж – осигурителна книжка, трудова книжка и други или заверени копия от тях, други подобни документи, а за кандидатите със свободна професия – доказателства за вписването;

удостоверение по чл. 8, ал. 3 от Закона за медиацията;

декларация във връзка с обстоятелствата по чл. 8, ал. 1, т. 3 от ЗМ;

удостоверение по чл. 8, ал. 1, т. 4 от ЗМ, освен ако е лице по чл. 8, ал. 2 от ЗМ;

Свидетелество за съдимост ще бъде издадено служебно, по искане на ОС – Търговище, но кандидатите могат и сами да го представят.

По преценка на кандидатите могат да бъдат представени и други документи, свързани с квалификацията, професионалните знания и умения, с продължителността на юридическия стаж, както и с опита в процедурите по медиация, включително и препоръки.

 

Определена е комисия за подбор на медиатори  към центъра за медиация в Търговище със заповед АЗ - 44 /10.04.2024 г.

Свързани файлове

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация