C C C C A+ A A- X

Обявява конкурс за заемане на длъжностите ”Съдебен архивар”– 1/една/ щ. бр. и ”Призовкар”–1/една/ щ. бр.

Дата на публикуване 14 юни 2021 Последна редакция 14 юни 2021 Новини Отпечатай

 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

-    да е пълнолетен български гражданин,

 • да не е осъждано или поставено под запрещение;
 • да не е лишено от правото да заема определена длъжност;
 • да има завършено средно образование;
 • да не страда от психическо заболяване;
 • да не би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга;
 • да не е едноличен търговец, съдружник, управител, прокурист, синдик, член на орган на управление на търговско дружество или кооперация;
 • да не е съветник в Общински съвет;
 • да не заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;
 • да не е адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител или упражнява друга свободна професия.
 1. 2. Специфични изисквания за заемане на длъжността:
 • високи морални качества, отговорност и лоялност;
 • организационни умения, способност за работа в екип;
 • компютърна грамотност MS Office /Word, Excel/, Internet;
 • комуникационни умения;
 • познания за структурата на съдебната власт и нормативната уредба;
 1. 3. Провеждане на конкурса и оценяване на кандидатите - в три етапа.

Първи етап – разглеждане на заявленията и допускане на кандидатите.        

Втори етап – писмен изпит и тест за нивото на компютърни умения.

Трети етап – събеседване с кандидатите, които са получили оценка над 4,50. 

4.Необходими документи: Писмено заявление (образец 1) за участие в конкурса, подадено лично или чрез пълномощник, към което се прилагат:

-        удостоверение от психиатър, че е психично здрав към момента;

 • медицинско свидетелство за работа;    -  мотивационно писмо;

5.Място и  краен срок за подаване на документи:

Гр. Търговище, пл.“Свобода” Съдебна палата ет.2, стая 9, Регистратура на ОС до 17.00 ч. на 16.07.2021 г. При подаване на документите желаещите могат да получат длъжностна характеристика. Допълнителна информация на на телефон 0601/62188 и на сайта на ОС - targovishte-os.justice.bg.

 1. Минимален размер на основна заплата:

          ”Съдебен архивар” –  ОМЗ – 887 лв.      ”Призовкар” –  ОМЗ - 730 лв.   

 1. Материали за подготовка:
 • Закон за съдебната власт;
 • Правилник за администрацията в съдилищата;
 • Етичен кодекс на съдебните служители;

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация