C C C C A+ A A- X

Окръжен съд – Търговище отчете дейността си за 2023 г.

Дата на публикуване 22 март 2024 Последна редакция 22 март 2024 Новини Отпечатай

ОС – Търговище отчете дейността са за 2023 г., както и тази на районните съдилища от съдебния район. Присъстваха магистрати от окръжния съд и  районните съдилища в областта. Гости на събитието бяха председателят на Апелативен съд – Варна – Ванухи Аракелян, председателят на Административен съд – Търговище Анета Петрова, окръжният прокурор Дилянка Стоянова, председателите на районните съдилища в Търговище, Омуртаг и Попово, председателят на Адвокатска колегия – Търговище.

Председателят на Окръжен съд – Търговище – съдия Даскалова приветства с добре дошли гостите, прочете поздравителен адрес по повод събранието от председателя на Върховния касационен съд г-жа Галина Захарова и представи резюме на изготвения доклад.

През 2023 г. в съда са постъпили общо 855 дела, като увеличението спрямо 2022 г. е с 36 %. От тях 304 са граждански,  103 търговски и 448  наказателни дела. От всички свършени дела до края на годината, 92% са приключили в срок от 3 месеца, считано от момента на насрочването на делото до постановяване на крайния съдебен акт. През 2022 г. този процент е бил 88 %.

Средната натовареност по щат на съдиите се повишава като цяло по отношение на постъпилите дела, делата за разглеждане и свършените дела, което се дължи на повишеното постъпление.

Съдът е свършил 91 % от делата за разглеждане и 100 % от постъпилите дела, като за сравнение през 2022 г. това са 89% от делата за разглеждане и 105 % от постъпилите дела. Т.е. независимо от драстичното увеличение на постъплението, процентът на свършените дела спрямо тези за разглеждане се увеличава, а съдът успява да приключи като цяло постъпилите през годината дела. Изключително подобрение на показателите има относно висящността на делата, като в края на 2023 г. несвършените дела са 8,6% спрямо делата за разглеждане, а през 2022 г. този процент е бил 11.

През отчетната година са се върнали общо 62 обжалвани акта с резултат, от които 45 са потвърдените (73%  при 54 % за 2022 г.), изменени са 10 акта (16 % при 18% за 2022 г.), отменени са 7 (11 % при 28 % за 2022 г.).

Проследявайки 5-годишен период по основни показатели, съдия Даскалова отбеляза, че за отминалата 2023 г. тези показатели са на най-добро равнище.

След резюмето председателят на ОС – Търговище засегна въпроса за проекта за нов Закон за съдебната власт, за въвеждането на института на съдебната медиация и въобще за предизвикателствата в правоприлагането и организацията на работа в съда. Като един от основните проблеми в съдебния окръг беше изтъкнат този с осигуряване на кадровата обезпеченост на съдилищата както с магистрати, така и със съдебни служители.

Бяха отправени поздравления към съда от гостите на събранието – председателя на Административен съд – Търговище Анета Петрова,  окръжния прокурор Дилянка Стоянова, председателите на районните съдилища, председателя на Адвокатския съвет към Адвокатска колегия – Търговище Станислава Тихолова.

Председателят на Апелативен съд – Варна Ванухи Аракелян поздрави магистратите и служителите за отличните резултати. Тя отбеляза, че въпреки трудностите, стандартите не само са запазени, а са надградени. Зад това стои подготовка и професионализъм. Изпращате една достойна 2023 година, обобщи съдия Аракелян.

 „За разбирането, подкрепата и отношението благодаря на всички колеги и на съдебната администрация! Желая ви здраве!“ – така председателят на ОС – Търговище закри събранието.

Докладът е достъпен на интернет страницата на съда на следния линк:  https://targovishte-os.justice.bg/bg/4417. В него е изложена подробна информация относно дейността на съдилищата от съдебния район за изминалата 2023 година.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация