C C C C A+ A A- X

Отчет на ОС – Търговище за 2021 г.

Дата на публикуване 21 март 2022 Последна редакция 21 март 2022 Новини Отпечатай

Днес, 18-ти март, ОС – Търговище отчете дейността са за 2021 г., както и тази на районните съдилища от съдебния окръг, на общо събрание на съдиите. Присъстваха съдиите от окръжния съд и  Районен съд - Търговище. Гости на събитието бяха председателят на ВКС – съдия Галина Захарова, председателят на Апелативен съд – Варна – съдия Ванухи Аракелян – чрез видеовръзка, съдия Лазар Мичев – председател на Окръжен съд – Разград, И. Ф. председател на Административен съд – Търговище – съдия Красимира Тодорова и зам.- окръжният прокурор  Драгомир Сяров.

Председателят на Окръжен съд – Търговище приветства с добре дошла съдия Галина Захарова и отбеляза високата чест, която е оказала с присъствието си.

Събранието започна с поздрав от Председателя на апелативния съд към всички съдии и служители от района, за постигнатите много добри резултати. „Истинската воля за правораздаване и качествата на администрацията стоят зад този съд. Това, което прави чест е традиционно високият процент свършени дела в 3-месечен срок. В тази повторяемост няма досада, а напротив – тя води до високо качество на съдебните актове. Няма нито една молба за бавност! Активността в медийната и комуникационна политика прави Окръжен съд – Търговище социално моделиращ фактор в обществото. Желая Ви здраве, мирни дни и нека ТОС да е все така достоен съд на картата!“ – отбеляза съдия Аракелян.

Председателят на Окръжен съд – Търговище – съдия Татяна Даскалова благодари на съдия Аракелян за високата оценка и премина към представяне на резюме на изготвения доклад. Той е публикуван на интернет страницата на съда targovishte-os.justice.bg/bg/4417 и съдържа много статистически данни и анализи.

През 2021 г. в съда са постъпили общо 713 дела, като увеличението спрямо 2020 г. е със 9 %. От тях 302 бр. са граждански, 299 наказателни и 112 търговски дела. От всички свършени 707 бр. дела до края на годината, 87% са приключили в срок от 3 месеца, считано от момента на насрочването на делото, до постановяване на крайния съдебен акт. През 2020 г. този процент е бил 86%. Натовареността на съдиите леко се повишава като цяло. Докато при гражданските и търговските съдии действителната натовареност е почти запазена, при наказателните съдии тя се повишава. Това се дължи на повишения брой частни наказателни дела.

 

Обобщените данни за работата на районните съдилища също сочат увеличение на постъплението, като то е по отношение на гражданските дела. В трите районни съдилища – Търговище, Попово и Омуртаг, са постъпили общо 4904 дела, като 3291 са граждански и 1613 наказателни. Увеличението като цяло е със 4%, а за гражданските дела то е 8%, а наказателните са намалели с 3%, в сравнение с 2020 г. През 2021 г. тенденцията е обратната на миналата – има увеличение на гражданските дела и намаление на наказателните като цяло за съдебния район.

Съдия Даскалова благодари на всички съдии и служители за положените усилия, пожела им да бъдат здрави и горди от постигнатото. Покани съдия Захарова да сподели впечатленията си.

Председателят на ВКС отбеляза: „Ние сме една общност с общи проблеми. Призовавам в един двустранен диалог да поставим тези проблеми.“  Тя говори за очакваните промени в Закона за съдебната власт, за тримата заместници, които очаква да бъдат назначени и че с всеки от тях могат да бъдат споделени впечатления и проблеми. „Върховенството на правото не е куха фраза и идеал, а може да бъде постигнато с общи усилия.“ – заключи съдия Захарова. Относно работата на Окръжен съд – Търговище тя посочи, че съобразно показателите в отчетния доклад представянето му е от много добро към отлично.

Бяха отправени поздравления към съда и от останалите гости на събранието.

Събранието приключи с връчването на Алманах на ВКС от съдия Галина Захарова за Окръжен съд – Търговище. С пожелания за здраве, сили и енергия, продължаване на традиционно добрите отношения между органите на съдебната власт, съдия Даскалова закри заседанието.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация