C C C C A+ A A- X

Председателят на Окръжен съд – Търговище се включи в Образователната програма с лекция във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“

Дата на публикуване 16 март 2022 Последна редакция 16 март 2022 Новини Отпечатай

Днес съдия Татяна Даскалова изнесе лекция във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ на тема „За правата и правоспособността. Непозволено увреждане. Обезщетение за вреди.“ Изявата е в изпълнение на Програмата „Съдебната власт-информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури.“

Всички ученици станаха на крака при влизането на магистрата в класната стая. Това развълнува съдия Даскалова, която сподели чувствата си и каза, че това е ритуал и в съдебна зала, който се спазва и така се посреща „уважаемия съд“.

В самото начало на лекцията съдията се спря на разликите между физическо и юридическо лице. Отбеляза интересния факт за подрастващите, че нероденото дете също е носител на права от гледна точка на наследственото право. Интерес предизвика разграничението на малолетни, непълнолетни и пълнолетни лица, като носители на права и задължения, както и това, че родителите/настойниците на детето носят отговорност за постъпките на децата си до навършване на 18 г. възраст.

По-нататък се спря на непозволеното увреждане, като един от източниците на задължения. Обясни, че то е регламентирано в Закона за задълженията и договорите и поясни законовия текст: Щом си причинил вреди, значи си виновен, и уточни, че при неизбежната отбрана няма непозволено увреждане. Посочи отделните  елементи на деликта, за да съставлява престъпление.

Лицата, които носят отговорност за вредите, са всички, които са навършили 18 г. възраст и са дееспособни. В тази връзка съдията даде примери за недееспособни лица – такива, страдащи от душевни заболявания. За тях важи поставянето под пълно или ограничено запрещение от Окръжния съд и отговорност за техните постъпки носят настойниците им. Това предизвика интерес от страна на учениците. На въпросите за отговорността на юридическите лица, носят ли те такава и доколко, съдия Даскалова обясни същността на т. нар. безвиновна отговорност и солидарна отговорност.

В края на теоретичната част се спря на въпроса какви вреди се обезщетяват. Тук разграничи имуществените от неимуществените, като даде конкретни примери от практиката си, по-интересни от които за учениците бяха тези за пътнотранспортните произшествия.

На финала на учебния час показани бяха съдебни решения по дела, както и как изглежда дело, подвързано в папки, с всички книжа в него.

И след звънеца въпросите продължиха – Кой изплаща обезщетенията? Кога се включва Гаранционния фонд?... 

Часът завърши в сърдечна атмосфера с покана от страна на Председателя на Окръжен съд - Търговище за посещение на учениците в съдебната палата през април в „Дни на отворените врати“.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация